NICE - ny metodik för effektbaserad bedömning av kemisk förorening i kustekosystem.

Det registreras 70 nya kemikalier i timmen, och varje år kommer ungefär 500 av dem att finnas i nya produkter. Alla kemikalier hamnar i vår miljö förr eller senare, och många av dem förs med vatten och slam, via åar och bäckar, till våra kustvatten. Det är därför inte särskilt förvånande att även begränsade undersökningar finner komplexa kemikalieblandningar längs alla våra kuster. Dess bättre, skall alla sjöar, vattendrag och skärgårdar i Europa ha en god kemisk och ekologisk status före 2015. I Sverige är Giftfri Miljö ständigt en viktig målsättning. Vår forskning fokuserar på förekomsten av giftiga kemikalier och hur dessa påverkar ekologisk status. Avsikten är att kunna förutsäga den samlade effekten av alla kemikalier i ett vattendrag och att kunna mäta effekten av dessa kemikalieblandningar. Om man inte känner både orsak och verkan, kan man inte prioritera och inte åtgärda.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31
Det registreras 70 nya kemikalier i timmen, och varje år kommer ungefär 500 av dem att finnas i nya produkter. Alla kemikalier hamnar i vår miljö förr eller senare, och många av dem förs med vatten och slam, via åar och bäckar, till våra kustvatten. Det är därför inte särskilt förvånande att även begränsade undersökningar finner komplexa kemikalieblandningar längs alla våra kuster. Dess bättre, skall alla sjöar, vattendrag och skärgårdar i Europa ha en god kemisk och ekologisk status före 2015. I Sverige är Giftfri Miljö ständigt en viktig målsättning. Vår forskning fokuserar på förekomsten av giftiga kemikalier och hur dessa påverkar ekologisk status. Avsikten är att kunna förutsäga den samlade effekten av alla kemikalier i ett vattendrag och att kunna mäta effekten av dessa kemikalieblandningar. Om man inte känner både orsak och verkan, kan man inte prioritera och inte åtgärda.
Abstract
Projektledare
Projektets webbplats
http://nice.gu.se/

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.