Från Avfall till Resurser

Flera studier, för att förbättra hushållsavfallshantering genom design och deltagande, görs för att byta aktuellt avfallsystem till en sluten resurshanteringscykel.

Denna forskning utförs för att underlätta dialogen mellan olika relevanta intressenter, så att de kan hitta gemensamma mål för att förbättra avfallssystemet.

Parallelt med detta öppnar utveckling av produkter, med materialet som finns i avfall idag, nya intressanta möjligheter för design och affärsområden. Samtidigt som det är ett bra exempel på resursåtervinning.

För att lättare förmedla av hur avfallsystemet fungerar, ska projektet använda grafisk visualisering av den tillförlitliga avfallsinformationen. Systemiska schema som hjälper till att byta avfallsystemet till ett slutet system ska också användas för att underlätta det fortsatta arbetet.

Projektledare: Ulrike Rahe

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-01-01

Sidansvarig Publicerad: on 25 mar 2020.