Multifysiksimulering av kylsystemet och dess komponenter i ett el/hybrid-fordon

Syftet med projektet är att åstadkomma effektivare el- och hybridfordon genom att ta fram en gemensam modell för simulering av ett antal fysikaliska storheter. Modellen kommer att bidra till att förbättra fordonssystemets prestanda genom termisk kontroll och balansering. Målet är att på olika sätt förbättra systemets verkningsgrad och därigenom kostnadseffektiviteten. Detta uppnås genom att kvantifiera energikonsekvens för några vanliga körcykler med olika termiska förutsättningar.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 09 sep 2019.