Multidisciplinär forskning för en trafiksäker omställning till ett automatiserat transportsystem i morgondagens städer (MuST)

Projektet Automated Driving Safety (ADS), finansierat av Chalmers styrkeområde transport, bidrog till att Chalmers nu koordinerar ett nytt Marie Curie Innovative Training Network projekt kallat SHAPE-IT (www.shape-it.com). Ett projekt med 15 doktorander spridda över 6 universitet i Europa där vi skalar vi upp våra ambitioner och utmaningar för multidisciplinär forskning inom vårt nätverk, med ambitionen att göra automatiserade fordon säkrare. Dock krävs det ytterligare aktiviteter för att säkra att vi inte är för smala i vår kommunikation mellan discipliner för ett enskilt projekt, utan att vi kan ta oss an mer generella frågor som kan vara nödvändiga för fortsatt lyckad forskning och samarbete mellan forskare på olika institutioner. MuSTs huvudfokus är att skapa en plattform där seniora forskare på olika delar av Chalmers och GU kan dela med sig av sina kunskaper, och skapa en strategi för samarbete (t.ex., identifiera fokusområden) mellan discipliner, för att vi ska finna multidisciplinära lösningar i nuvarande och kommande projekt. Denna strategi kan guida SHAPE-IT, men också möjliggöra synergier mellan SHAPE-IT och andra projekt inom SAFER, SoT, CHAIR, samt I WASP-programmet. För att få till verkliga effekter inom transportsektorn genom att möjliggöra en säker omställning till automatiserad transport i morgondagens städer, så måste sådana synergier tas till vara mellan forskningsområden – att hitta multidisciplinära lösningar till multidisciplinära problem. Detta är vad MuST handlar om.

Projektet kommer att identifiera, analysera, och, till viss del, adressera, några kritiska forskningsfrågor relaterade till säker omställning till automatiserad transport I framtidens städer. Fyra avdelningar på Chalmers (M2, CSE, E2, and MV) kommer att delta i projektet. M2 och SCE är också del av projektet SHAPE-IT. Nuvarande (reviderad, p.g.a. budgetneddragningar) omfattning av MuST-projektet fokuserar specifikt på samarbete inom områdena: a) statistiska metoder för att möjliggöra utvärdering av automatiserade fordons trafiksäkerhet, b) interaktion mellan forskare för att adressera utmaningar inom C2X-kommunikation för trafiksäkerhetslösningar, samt. Utöver detta har vi som mål att genomföra ett par fokusgruppsträffar med exporter där vi diskuterar hur vi kan använda vår multdisiplinaritet på Chalmers/GU för att lösa problem inom området säker automatisering av transportsektorn

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Finansieras av

  • Chalmers (Lärosäte, Sweden)
  • Chalmers (Utgivare, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: sö 10 maj 2020.