MultiMEC - Multivariabla metoder för energieffektiv motorstyrning

Fordonsindustrin står idag inför en funktionstillväxt som kräver reglerstrategier som klarar av att hantera komplexa system. Hypotesen är att en framgångsrik reglerdesign kan skapas genom ett holistiskt synsätt där man också använder sig av mer avancerade reglermetoder. Syftet med projektet är att realisera ett modulärt reglersystem för ett system som består av en motor, ett avgasefterbehandlingssystem och ett WHR-system (tunga fordon), för att definiera en utvecklingsplattform för design av reglersystem som riktar sig mot komplexa system inom fordonsindustrin.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 16 nov 2019.