Mot nollutsläpp inom processindustrin: en fallstudie av nyckelteknologier och samarbetsprojekt (MESAM/Industri)

Projektet syfte är att öka kunskapen om ledning, organisering och genomförande av utvecklingsprojekt där flera olika aktörer deltar. Tillsammans utvecklar de tekniker för elektrifiering samt för ökad användning av vätgas och biomassa och ökad återvinning som tillsammans möjliggör utsläppsreduktioner över flera industrier. Detta resulterar i kunskap om de hinder som finns för förverkligandet av de studerade nyckelteknikerna och utvecklingsprojekten samt peka ut vilka hinder som allianser av privata och offentliga aktörer kan lösa respektive vilka som kräver policyinsatser. Energimyndigheten anser att projektet berör ett energi-och samhällsrelevant område genom behovet av att organisera teknisk utveckling över organisations- och sektorsgränser i samverkan för att möjliggöra utsläppsreduktioner.

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 09 jul 2020.