Mot net-zero infrastruktur: fixa lera med lera

Att skapa ny och att uppgradera befintlig infrastruktur för ökade krav, för att förverkliga transportplanerna i Sverige, , är svårt i områden med lösa leror, som ofta återfinns i urbana områden nära kusten. En utmaning är att uppfylla detta med nettonollutsläpp, på ett robust sätt till en acceptabel samhällskostnad. För närvarande ses lösa leror som ett sämre material, med ett lågt värde som råvara och som ett dyrt och riskabelt material att bygga på. Detta projekt besegrar dessa begränsningar hos lösa leror genom att möjliggöra en netto-noll infrastruktur med nya lerbaserade
bindemedel för en hållbar jordförstärkning: fixa lera med lera. En unik kombination av expertis inom geomekanik och byggnadsmaterialvetenskap samlas i projektet för att
skapa en blandning av kalk-cement-kalsinerade lera och naturlig lera (LCCNC) med ett minimum av C02ekv som samtidigt uppnår en acceptabel geomekanisk respons.
Experimentella och numeriska modelleringsmetoder kommer att kombineras för att fastställa repeterbarhet, skalbarhet och praktisk tillämpbarhet, vilket minskar mängden bindemedel av kalk och cement som ger ett stort CO2avtryck. De nya bindemedlen
möjliggör en hållbar materialanvändning inom geotekniken med utgångspunkt i den naturliga leran. Detta minskar inte bara utsläppen av CO2ekv utan ger även leran ett värde som resurs istället för att deponeras. Som sådan kommer metoden möjliggöra
för byggnation av netto-nollinfrastruktur i områden med lösa leror både i Sverige och utomlands.

Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 apr 2022.