Mot en ny generation hållbara sjömatsprodukter - en cross-process-approach (CROSS)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum 2021-12-31

Publicerad: sö 24 nov 2019.