Mot en klimatneutral och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Syfte och mål: Det föreslagna projektet syftar till att möjliggöra en mer hållbar transportinfrastruktur i Sverige genom att ersätta cement som används för markstabilisering med tillgängligt industriavfall eller minimala naturresurser, vilket i sin tur inte bara gynnar klimatneutralitetsmålen utan också kan skapa cirkulär ekonomi och resurser effektivitet inom transportsektorn.
Materialflödet i fokus betraktas med skalbarhet genom att främja marknadssegmentering och flexibilitet för att utnyttja lokala möjligheter för råvaror. Förväntade effekter och resultat: Det föreslagna projektet stöder Infrasweden2030s vision inte bara genom att uppnå lägre miljöavtryck utan också genom att skapa innovation samt en dynamisk och attraktiv tvärvetenskaplig miljö. Projektets olika huvudanslutning till de definierade fokusområdena i programmet är dock genom att erhålla en klimatneutral infrastruktur. Upplägg och genomförande: projektet planeras i tre arbetspaket:

1. Administration och materialflödeshantering (Circular Economy-scenarier): Att erhålla och definiera de relationer och ledningssystem som krävs för att möjliggöra materialflöden i den definierade värdekedjan för den fokuserade produkten.

2. Prototypdesign (TRL6): Att utveckla nya bindemedel och aggregat / fyllmedel som ska användas för jordstabilisering i laboratorieskala i ett simulerat miljöförhållande.

3. Demonstration (TRL7): Att tillämpa de utvecklade materialen i en pilotskala verklig applikation.

Samarbetande organisationer

  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Sika Sverige AB (Privat, Sweden)
  • EasyMining (Privat, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
  • Stena Metall AB (Privat, Sweden)
  • Lanark AB (Privat, Sweden)
  • Keller Holding (Privat, Germany)
Startdatum 2021-06-01
Slutdatum 2023-06-01

Sidansvarig Publicerad: fr 03 dec 2021.