More efficient and health conscious usage of lithium ion batteries by adaptive modelling

Projektet syftar till att ta fram modeller och algoritmer som är anpassade för implementering i fordon, och som genom bl.a. användning av styrstrategier med dynamiska istället för statiska gränser kan bidra till ökad livslängd för batterier samtidigt som en större del av batteriets kapacitet kan nyttjas. Den framtagna metodiken ska valideras experimentellt på celler som åldrats i fordon. Energimyndigheten bedömer att projektet har betydande potential att ta fram resultat med hög industriell relevans, och kan bidra till resurseffektivare användning av batterier.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-06-30

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jan 2021.