Modulär induktiv energiöverföring (IPT) för högeffekt fordonsladdning

Projektet syftar till att minska problemet med lång laddningstid och mänsklig eller mekanisk inblandning vid laddning av fordonsbatterier. Målet är att utveckla en modulär induktiv energiöverföringsteknik (Inductive Power Transfer, IPT) med hög effekt, hög effekttäthet och stort luftgap. Snabb och bekväm laddning kan bidra till en tidigare övergång till elektrifierade fordon och därmed att målet om en fossiloberoende fordonsflotta snabbare uppnås.

Startdatum 2018-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: sö 07 jul 2019.