Modellutveckling för heterogena katalytiska reaktorer

​En stor del av forskningen gällande heterogena katalytiska reaktorer är experimentellt baserad. Kinetiska modeller för katalysatorer utvecklas via ovan nämnda experiment.

Ett mål med projektet är att delvis göra tvärtom, t.ex. att använda kinetiska modeller för att föreslå effektivare försök i syfte att öka förståelsen av det nätverk av reaktioner som äger rum och funktionen av det katalytiska materialet. Ett annat mål är att förbättra användningen av parametrar som erhållits ur andra former av modellering, t.ex. på atomnivå. Vi planerar också att använda experimentella tekniker för att kunna identifiera reaktionsintermediärerna på den fasta katalysatorn för kinetisk modellering.

Med projektets tillvägagångssätt kan man betrakta kinetikmodellen som en prototyp för förståelsen av reaktionsmekanismen som ständigt utvecklas med ny kunskap men också kan användas för att planera nya försök. På så sätt kan kinetiska modeller bli ett viktigt verktyg för att studera katalytiska reaktioner eftersom de ger en kvantitativ bild av hur katalysatorn fungerar. En kraftigare kvantitativ förståelse av hur en katalysator fungerar är viktigt vid utveckling av nya katalysatorer och nya katalytiska processer.

​Projektet är relevant för styrkeområde Transport vid Chalmers och finansieras av Vetenskapsrådet.

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.