Modelling Charge and Heat Transport in 2D-materials based Composites (MECHANIC)

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IZ -TECH) (Forskningsinstitut, Turkey)
  • Fundacio Institut Catala de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2) (Forskningsinstitut, Spain)
  • Universite catholique de Louvain (Akademisk, Belgium)
Startdatum 2017-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.