Modellering och simulering av dynamiskt beteende i krossanläggningar

Krossanläggningar är viktiga för produktion av ballast och metaller. Anläggningar simuleras traditionellt med steady-state-modeller, vilket innebär att anläggningar simuleras tills jämvikt uppnås. Krossning är dock en kontinuerlig process och som en sådan utsätts den för variationer och ändringar som beror på dynamiken i systemet. En annan simuleringsteknik är därför nödvändig för att estimera det dynamiska beteendet i krossanläggningar.

Hypotesen i denna forskning är att krossanläggningar är en process som påverkas av både gradvisa och diskreta ändringar vilket förändrar prestandan av hela systemet och gör processen dynamisk. En dynamisk simulering definieras här som kontinuerliga simuleringar med differentialekvationer för att replikera det tidsberoende beteendet i systemet. Krossanläggningar kan prestera olika väl beroende på konfigurationen av enskilda processenheter, konfiguration av anläggningen, utformningen av styrsystemet, andra händelser som inträffar i processen samt yttre störningar.

Startdatum 2010-11-17
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.