Modellering och signaloptimering för sändararkitekturer med flera antenner

I livcykelstudier av moderna trådlösa kommunikationssystem så har det uppskattats att basstationerna förbrukar 70%-90% av effekten för hela systemet (inklusive mobiltelefoner), och över 50% av energiförbrukningen över livscykeln för hela systemet (inklusive tillverkning, transporter, elektricitet, service, destruering mm). I dessa system är den största energitjuven det sista förstärkarsteget innan antennen i basstationen. Det är alltså av stor vikt att försöka minimera effektförbrukningen på detta förstärkarsteg. Vi föreslår ett projekt som handlar om att utveckla teoretiska/matematiska modeller för MIMO-sändare, för att sedan försöka minimera deras effektförbrukning. En mindre effektförbrukning leder till drastiskt reducerade kostnader och ökad tillförlitlighet för teleoperatörerna, och det finns dessutom starka miljöskäl till reducerad effektförbrukning, i skenet av dagens debatt om CO2-utsläpp.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.