Modellering av uppvärmning/nedkylning av hybridkomponenter

Projektet inriktar sig i huvudsak på att prediktera värmeöverföringen mellan utvalda
elkraftskomponenter i en el/elhybrid-installation och den omgivande luften som input till termodynamiska 1D modeller av elkraftskomponenter och dess kylsystem.

Projektet kommer att använda sig av 3D CFD (Computational Fluid Dynamics) beräkningar för att prediktera värmeöverföringstal och lufttemperaturer.
Användandet av 3D CFD beräkningar möjliggör att effekterna av det komplexa flödet kring bilen samt i motorrummet predikteras. Detta är något som inte kan göras i 1D beräkningar.
Resultaten kommer att valideras mot fysiska tester i VCCs (Volvo CarsCorporation)
vindtunnel. Den beräkningsmetodik som utvecklasi projektetär ämnad attanvändas i den virtuellaproduktutvecklingen på VCC.

Startdatum 2017-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.