Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon

Det huvudsakliga målet med projektet är att kunna göra prediktioner av krockbeteendet hos energieffektiva lätta kompositfordon på en nivå jämförbar med den senaste tekniken för konventionella metalliska strukturer. För att hantera den avgörande krocksäkerhetsfrågan, behöver simuleringsmodellen ta hänsyn till både initiering och deformationsprogression av de mest betydelsefulla skademekanismerna. Perspektivet för forskningen är satt till 10 år, varvid målinställningarna om stegen mot en fullfjädrad CAE metodik skall ses i det perspektivet.

Samarbetande organisationer

 • Altair Engineering (Privat, USA)
 • Semcon Caran (Privat, Sweden)
 • Gestamp HardTech (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Swerea (Privat, Sweden)
 • National Electric Vehicle Sweden (Privat, Sweden)
 • FS Dynamics Sweden AB (Privat, Sweden)
 • Dynamore Nordic Ab (Privat, Sweden)
 • MSC.Software Sweden AB (Privat, Sweden)
 • ÅF-Technology (Privat, Sweden)
 • Autoliv AB (Privat, Sweden)
 • Escenda Engineering (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.