Modellering av krackning i grund orsakad av klimatändring

Den globala uppvärmningen orsakar accelererad uttorkning och progressiv sprickbildning av torrskorpan hos lerjord. Dessa uttorkningssprickor påverkar starkt stabiliteten hos sluttningar och vägbankar. Det är därför av stor samhällsnytta och ekonomiskt värde att utveckla innovativa tekniker som gör det möjligt att bättre förstå uttorkningsprickning och att bedöma risken för att den orsakar haverier hos strukturer.I detta projekt etablerar vi en innovativ numerisk flerskalig simuleringsteknik som kan beskriva såväl initiering som förgrening av sprickor. En rad nya laboratorieexperiment kommer att utföras och resultat kommer att användas för att kalibrera och validera den numeriska modellen.

Beräkningsbaserad homogenisering kommer att användas för att prediktera torrskorpans makroskopiska egenskaper under torkningsprocessen, och även användas för att förutsäga risken för brott i vägbankar och sluttningar.Det huvudsakliga bidraget hos de nyutvecklade simuleringsverktygen är att de kan användas som ett beräkningseffektivt "virtuellt laboratorium" för bedömning av stabilitet hos vägbankar och sluttningar under förändrade miljö- och klimatvillkor. Resultatet av detta projekt kommer därför att vara av högt värde för att kunna allokera offentliga medel för att minska påverkan av klimatförändringar på ett effektivt sätt.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 29 aug 2019.