Modellering av Interaktion mellan Cyklister och Fordon 2- MICA2

MICA2 kommer fortsätta arbetet från MICA (som fokuserade på första fasen i omkörningar av cyklister) genom att titta på alla faser under omkörningsförloppet, för att sedan utveckla, prova och utvärdera både aktiva och passiva säkerhetssystem.

Samarbetande organisationer

  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Veoneer (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Viscando (Privat, Sweden)
  • If Skadeförsäkring AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.