Modellbaserad Testning av Mekatroniska System (TESTRON)

Syfte och mål: Projektet syftar till att utveckla och demonstrera formella testmetoder, i synnerhet modell-baserad testning (MBT), för mekatroniska och komplexa realtidssystem. Då sådana system inkluderar mekanik med kontinuerlig dynamik blir manuell testning en väldigt oeffektiv lösning. Modell-baserad testning möjliggör automatisk generering av test fall utifrån abstrakta modeller som representerar kraven mot systemet och dess omgivning. Målet är att via högre testtäckningsgrad producera mjukvara med högre kvalité och via automation minska utvecklingskostnaderna. Förväntade effekter och resultat. Algoritmer som givet Simulink modeller som representerar krav och plant modeller som representerar fysiska komponenter kan generera testfall med hög testtäckningsgrad. Ett MBT-baserat verktyg som kan integreras i MIL och HIL miljöerna på Volvo, verktyget ska utvärderas gentemot kommersiella verktyg. Riktlinjer för hur krav ska modelleras i Simulink för att det ska vara lämpligt för verktyget.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Quviq Ab (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 21 aug 2021.