Mobilkrossar - tillförlitligt mobilt nödstopp

Nuvarande nödstopp på mobilkrossar krånglar ofta. Vid Chalmers har sex elever studerat detta som ett kandidatarbete och de har givit ett förslag till ny utformning. Detta projekt beskrev de tekniska förutsättningarna så långt att det går att tillverka en prototyp med säker funktion. Arbetet gjordes med mobilkrossning som exempel men kan utvidgas till fler anläggningsmaskiner. Detta är en viktig arbetsmiljö- och säkerhetsfråga för anläggningsbranschen.

Startdatum 2011-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.