Mobilitet mellan VCC och Ziegler (PSARP)

Ett av målen med PSARP 2015-01307 är att utveckla simuleringsmetoder för att prediktera förekomst av gnissel och gnek i sammansatta produkter. Syftet med mobilitetsprojektet är att sprida kunskap mellan Chalmers, Volvo Personvagnar och Ziegler Instruments inom området prediktering av Squeak and Rattle (PSARP). Detta kommer att göras på sådant sätt att Chalmers och Volvo Personvagnar delar med sig av CAE baserad simulering och Ziegler delar med sig av CAD baserad analys av S&R vilket är ett av deras specialområden. Volvo Personvagnar köper traditionellt denna tjänst av Ziegler.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-05-31

Publicerad: to 31 maj 2018.