Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet, i samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag.

Chalmers arbetar i tema Hållbara Transportlösningar. Transporter med bil och flyg är vanliga i samband med idrott och friluftsliv. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi även i dessa sammanhang hitta hållbara lösningar och alternativ. Därför utforskar vi nya arbetssätt, verktyg och metoder för att stödja integration av transport och fysisk miljö i planeringen för ett hållbart friluftsliv. 

Samarbetande organisationer

  • Stockholms universitet (Akademisk, Sweden)
  • Mittuniversitetet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Dalarna (Akademisk, Sweden)
  • Malmö universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-06-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jul 2022.