Mistra miljösäker nanoteknik

Forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik (Mistra Environmental Nanosafety) ska utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som gör det möjligt att skapa trygghet kring användningen av nanoteknik i ett hållbart samhälle.

Forskningsprogrammet fokuserar på miljörisker med nanomaterial; vilka egenskaper hos nanomaterialen som är riskfyllda och hur vi kan skydda miljön mot oacceptabla utsläpp.

Genom samverkan mellan forskare med expertis som spänner över många ämnesområden, från nanovetenskap och medicin till samhällsvetenskap, skapas en gemensam plattform för en bred dialog med såväl industri som allmänhet och lagstiftare. Detta samspel förväntas bidra till att vägleda ny nanoforskning utifrån samhälleliga behov.

Programmet vill bidra till att undvika oönskade miljökonsekvenser vid nya tillämpningar av nanoteknik, men också till att möjliggöra att nanoteknik utnyttjas för att lösa befintliga miljöproblem. Exempel på nanoteknik med miljönytta är olika typer av material för rening av vatten och luft, eller för att absorbera koldioxid.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Karolinska Institutet (Akademisk, Sweden)
  • Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Finansieras av

  • Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.