Minskning av luftmotstånd hos gods- och regionaltåg

Startdatum 2010-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-01
Webbdelsfel: En webbdels- eller webbformulärkontroll på sidan kan inte visas eller importeras. Typen Chalmers.PublicWeb.WebParts.VideoPlayerWebpart.VideoPlayerWebpart, Chalmers.PublicWeb, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1673bfb63334686a kunde inte hittas eller är inte registrerad som säker.


Bilden visar medelvärdesbildade flödesstrukturer I vaken på ett förenklat ICE2-tåg. Att förstå strömningen kring fordon på en fundamental nivå är nyckeln till att kunna minska luftmotståndet och därmed energiförbrukningen.

Målet med projektet är att undsöker hur energi kan sparas vid framfarten av regional- och godståg genom att förbättre tågens aerodynamiska egenskaper. Körmotståndet för tåg består dels utav rullmotstånd vilket är linjärt proportionellt mot tågets hastighet och den aerodynamiska luftmotståndet vilket är proportionellt mot hastigheten i kvadrat. Även om godståg typiskt framförs vid lägre hastigheter än regionaltåg och mycket lägre än hastigheter för höghastighetståg, så går det att spara energi genom att förbättra aerodynamiken. Flöder kring en tågkropp är att likna vid flödet kring en trubbig kropp vilket innebär att det är dominerat av separerat flöde vilka skapar stora virvelstrukturen. Dessa virvlar minskar lufttrycket vilket i sin tur ökar luftmotståndet på tågen. Projektet kommer undersöka hur aerodynamiska tilläggsföremål kan användas för att förbättre energieffektiviteten för befintliga tåg. Tilläggsföremål såsom sidoramar, inhägnader av mellanvagnsgapet, utplacering av så kallade virvelgeneratorer, deflektorer och styrfenor kommer undersökas med numeriska metoder. Projektets målsättning är att resultera i konkreta förslag på förbättring av energieffektiviteten för befintliga tåg i Sverige.

Projektledare
​Sinisa Krajnovic
​Trafikverket

Sidansvarig Publicerad: ti 14 okt 2014.