Minskning av ljud från centrifugalfläktar

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Swegon (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-02-28

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.