Minskat svinn genom samverkan - en innovativ kedja från råvara till konsument

Syftet med projektet har varit att skapa ett konsortium som vill samverka, från råvara till konsument, för minskat svinn i livsmedelskedjan och hos konsument. Syftet har också varit att identifiera och bekräfta de behov och frågeställningar som ett B-projekt ska tillgodose och svara på. Målet med projektet har varit att, tillsammans i konsortiet, få en klarare bild över hela kedjan, planera genomförandet samt skapa samsyn kring samverkan över organisationsgränser. I projektet har både syfte och mål uppfyllts.

Samarbetande organisationer

  • SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (Offentlig, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-12-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-05-17

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.