Minskade transmissionsvibrationer – minskad energiåtgång och miljöpåverkan ihop med ökad konkurrenskraft

Projektet avser utveckling av nya och förbättrade simuleringsmodeller för drivlinekomponenter i lastbilar. Speciellt med nya koncept för minskning av vibrationer med hjälp av effektiva dynamiska absorbatorer såsom dubbelmassesvänghjul, pendelsvänghjul och power-split kommer vibrationerna att minska genom drivlinan. Därigenom möjliggörs snabbare och mer frekvent växling samt lösningar för lägre varvtal vid drift. Detta leder till minskad energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp.

Samarbetande organisationer

  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 29 maj 2020.