Minskade lustgasemissioner från katalysatorer (Ammoniak-SCR över koppar zeoliter)

Syftet med projektet är att öka förståelsen för selektiviteten i NH3-SCR (selektiv katalytisk reduktion)-reaktionen för att minska och förhindra lustgas (N2O) emissioner. För närvarande finns endast begränsad kunskap om de faktorer som styr SCR-selektiviteten, vilket hindrar utvecklingen av nya strategier för emissionskontroll. En mer selektiv SCR-katalysator ger dessutom en förbättrad bränsleeffektivitet med minskade CO2-utsläpp som följd. Eftersom metan också har en väldigt stor växthusgaspåverkan så är detta ur dubbel synpunkt viktigt att förbättra.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 17 maj 2019.