Minskad bullerstörning med tyst sida och tysta områden - QSIDE

Startdatum 2010-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-08-31Trafikbuller i europeiska städer orsakar en väsentlig störning hos invånarna, genom försämrad sömn och allmän störning. En bra strategi för att minska de skadliga effekterna av trafikbuller är att skapa tyst sida hos bostäder och tysta områden i städer. Projektet QSIDE ger strategier och verktyg för att göra praktik av detta tillvägagångssätt.
 
Projektets mål:
Det främsta målet med projektet QSIDE är att visa hur europeiska städer effektivt kan minska skadliga verkningar av trafikbuller (försämrad sömn och annan störning) genom att erbjuda fristäder för invånarna: tyst sida och tysta områden. Till exempel erbjuder en tyst sida hos bostaden möjligheten placera sovrum där, vilket minskar risken för sömnstörning av trafikbuller. Sådana fristäder kan skapas i nya stadsområden, men de kan också skapas genom att modifiera befintliga stadsområden, till exempel genom att ändra trafikflöden (se bild nedan) eller genom att välja speciell orientering av huskroppar i förhållande till vägarna. Fördelarna med tyst sida och tysta områden kommer att demonstreras genom att beräkna detaljerade bullerkartor för städer, genom att använda en ny modell för bullerbedömning inklusive de upplevda fördelarna med tyst sida och tysta områden.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik i forskargruppen Vibroakustik.

Projektdeltagare

Jens Forssén
Maarten Hornikx

Kontaktperson
Jens Forssén

Externa parter i projektet
​TNO (NLD)
City of Amsterdam (NLD)
City of Gothenburg (SWE)
University of Ghent (BEL)
University of Gothenburg (SWE)
Chalmers (SWE)
VTI (SWE)
​EC, Life+ (funding €285k)

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2015.