Minska högtemperaturkorrosion genom nya material och testprocedurer – Korrosionsexponeringar i den avfallseldade CFB-pannan P15 på Händelö

Projektet syftar till att öka kunskapen kring korrosion i kraftvärmeanläggningar, genom att studera samspelet mellan rökgas, avlagringar och material. Projektet ska bidra till ökad förståelse kring hur förbränningsmiljöns korrosivitet varierar med rökgastemperaturen samt utveckla metodik för undersökningarna. Projektet bidrar till att möjliggöra ökad andel förnybar elproduktion i kraftvärmeverken genom ökad ångtemperatur och därigenom högre elverkningsgrad.

Samarbetande organisationer

  • Fortum Värme (Privat, Sweden)
  • Foster Wheeler Energia (Privat, Finland)
  • Mälarenergi (Privat, Sweden)
  • Söderenergi (Privat, Sweden)
  • MH Engineering (Privat, Sweden)
  • Eon SE (Privat, Germany)
  • Sandvik (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jul 2020.