Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation (MIMIC)

På grund av den rådande urbaniseringstrenden fokuserar många städer idag på förtätning. Detta byggande i staden genererar betydande logistikflöden som också är kopplat till utsläpp, olyckor, buller och trängsel. Syftet med MIMIC är att visa hur ett koncept för Smart Governance inom bygglogistik kan användas som ett hjälpmedel i bygg- och stadsplaneringsprocesser för att underlätta och stödja logistik till, från och på urbana byggarbetsplatser och på så sätt reducera negativa effekter från urbana byggarbetsplatser på den omkringliggande miljön och göra staden mer attraktiv.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-11-01
Slutdatum 2021-11-01

Sidansvarig Publicerad: lö 30 mar 2019.