Miniatyranläggning för produktion av biogas från biomassa

Vi håller på att bygga upp en miniatyranläggning för produktion av biogas (metan) från biomassa. Vi jobbar via kandidatarbeten men även med sommarjobbare.

Genom att utbilda blivande ingenjörer i ett interdisciplinärt och entrepreneuriellt arbetsätt, kan vi bidra till en omställning till ett hållbart samhäle.

Samarbetande organisationer

  • Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik (Centrumbildning, Sweden)
  • Kompetenscentrum katalys (KCK) (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2013-01-20

Sidansvarig Publicerad: on 28 aug 2019.