Miniaturization of hardware

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-01-01
Miniatyrisering av hårdvara i mikrovågstomografisystem
 
Projektet syftar till att vidareutveckla hårdvaran i mikrovågsbaserade mätutrustningssystem, så att utrustningen i framtiden kan byggas kompakt, ekonomiskt och med bibehållen mätnoggrannhet. Det långsiktiga målet skulle kunna uttryckas som ”mikrovågstomografi på chip”.
 
Utvecklingen fokuserar på att använda elektromagnetiska pulser för att utföra snabba mätningar över ett brett frekvensintervall. Som jämförelse är den vanligaste metoden idag att använda en nätverksanalysator som utför mätningen vid en frekvens i taget och där man stegar sig igenom frekvensintervallet. Denna mätning blir därmed relativt långsam. Målsättningen i projektet är att ta fram system som utför mätningarna snabbare över ett brett frekvensspektra, än vad som är möjligt idag.
 
Möjliga användningsområden är vid mikrovågsbaserad stroke- och bröstcancerdetektering. Målsättningen är även att bygga ett system som gör strokedetektering redan i ambulans. En förutsättning för detta är att denna utrustning kan göras portabel och till låg kostnad. Man undersöker även andra tillämpningar av detta system inom skogs- och processindustrin.
 
Utmaningen i projektet är att designa ett system som är snabbt och bredbandigt samtidigt som det är tillräckligt känsligt och har acceptabel brusnivå för de olika tillämpningarna.
 
Delprojekt i Sensor-projektet i CHASE.
 
Se den engelska versionen av sidan för mer information.
Vinnova

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.