Miljövänligare sjöfart och förbättrade ombordpraktiker

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2019-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Finansieras av

  • Havs- och vattenmyndigheten (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: må 16 nov 2020.