Miljörisker sjunkna vrak II

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Statens maritima och transporthistoriska museer (Offentlig, Sweden)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
  • Havs- och vattenmyndigheten (Non profit, Sweden)
  • Sjöfartsverket (Offentlig, Sweden)
  • Kustbevakningen (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2014-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.