Miljöns roll för utveckling och spridning av antibiotikaresistens

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Princeton University (Akademisk, United States)
  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 14 jan 2020.