Miljöeffekter och organisering av återvinning – jämförande fallstudie för metallförpackningar i Sverige och Nederländerna

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2013-06-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 13 sep 2018.