MiljöVis - effektiv representation av miljöinformation

MiljöVis syftar till att utveckla metoder för att representera miljödata i Trafikverkets samordningsmodeller. I projektet ingår att utveckla olika lösningar som vi prövar i en serie användartester. En demonstration kommer att göras för att pröva en eller flera alternativa lösningar i några av Trafikverkets investeringsprojekt. Utifrån detta utvecklas specifikationer och underlag för implementering.

Samarbetande organisationer

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2021-04-30

Finansieras av

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: on 19 aug 2020.