MiljöGIS (geografiska informationssystem) för byggnadsbestånd och urbana strukturer: etapp II

Ansökan avser en förlängning av tekn. dr. Liane Thuvanders period som forskarassistent vid Chalmers tekniska högskola, institutionen för arkitektur. I bilaga E redovisas uppnådda resultat av etapp I. Syftet med projektet är att vidareutveckla forskningen om byggnadsbeståndsmodellering och att utveckla tid-rum-GIS-applikationer för urbana bebyggelsestrukturer. Projektet fokuserar på datafångst, dvs uppbyggnaden av EBSIS-databasen och visualisering av generella och miljörelaterade byggnadsdata. Datafångsten utförs genom fältstudier av byggnader i Göteborg och analyser av flygbilder kombinerad med arkivstudier och statistik. Visualiseringsstrategier utvecklas för att bl a stödja kommunikation av miljödata samt ge ett bättre beslutsunderlag för en hållbar förvaltning och utveckling av befintlig bebyggelse. Förväntade resultat är en databasprototyp och ett analys- och simuleringsverktyg med hög visualiseringsgrad för forskare och aktörer i byggsektorn. Förutom forskningsaktiviteter är integrationen i pågående forskning och undervisning på Chalmers en viktig del. Det samlade resultatet från perioden som forskarassistent kommer även att utgöra grund för en kommande docentprövning.

Relaterade projekt

Scanning Lab,

ReBo Strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd - fokus på perioden 'folkhemmet' (1940-60)

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-06-30
​Syftet med projektet är att vidareutveckla forskningen om byggnadsbeståndsmodellering och att utveckla tid-rum-GIS applikationer för urbana bebyggelsestrukturer.
 
Projektet fokuserar på datafångst och visualisering av generella och miljörelaterade byggnadsdata. Datafångsten utförs genom fältstudier av byggnader i Göteborg kombinerad med olika datakällor.
 
Visualiseringsstrategier utvecklas för att bl a stödja kommunikation av miljödata samt ge ett bättre beslutsunderlag för en hållbar förvaltning och utveckling av befintlig bebyggelse.

 

Projektledare och kontaktperson
​Liane Thuvander, liane.thuvander@chalmers.se, Chalmers Arkitektur
Projektmedlemmar
​Beata Stahre Wästberg
Nyckelord
​GIS, visualisering, byggnadsbeståndsmodellering, kommunikation, energianvändning
Relaterade projekt
​Scanning Lab,
 
ReBo Strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd - fokus på perioden 'folkhemmet' (1940-60)

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.