Mikrovågsteknik för kvalitetskontroll i skogsindustrin (Skogsprojektet)

Syftet har varit att utvärdera marknadspotentialen för mikrovågsteknik för kvalitetsmätning i skogsindustrin, verifiera de tekniska krav som ställs på de möjliga produkterna och inom marknadssegmenten sågverk och skördare, liksom att utveckla affärsplan för fortsatt utveckling och kommersialisering. Vi har identifierat 3 affärsmöjligheter; timmersortering, optimering vid sågning, samt i skördaren. Teknisk verifiering av kundkrav för dessa affärsmöjligheter har genomförts, och de allra flesta krav kan uppfyllas.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.