Mikrovågsdiagnostik för bättre akut omhändertagande av patienter med skallskada

Vårt långsiktiga mål är att förbättra det akuta omhändertagandet av patienter med skallskada genom att införa nya prehospitala diagnostiska verktyg. Inom detta projekt kommer vi att utvärdera om mikrovågsteknik kan detektera intrakraniella blödningar i en klinisk pilotstudie på patienter med s.k. kroniskt subduralhematom som jämförs med friska frivilliga, på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Metoden kommer att vidareutvecklas baserat på dessa resultat. Dessutom kommer vi att planera och förbereda för nästa kliniska studie som avser traumapatienter.

Samarbetande organisationer

  • Medfield Diagnostics (Privat, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Försvarsmakten (Offentlig, Sweden)
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.