Mikrobiell styrning av fermentering av filtrerat primärslam för klimatsmart och resurssnål användning av organiskt material i avloppsvatten

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2021-07-01
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: ti 22 mar 2022.