Microwave tomography for breast cancer detection

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Bröstcancerdetektering med mikrovågstomografi​

Chalmers utvecklar en ny metod för bröstcancerdiagnostik baserat på mikrovågsteknik. Denna metod har potential att ge säkrare diagnos än med röntgenbaserad mammografi, som är den dominerande tekniken idag. Fördelen med mikrovågorna är att de ger en större och tydligare kontrast mellan frisk vävnad och tumörer, vilket gör det lättare att se tumörerna. Mikrovågstomografin är även skonsammare mot patienten eftersom den varken använder joniserande strålning eller kräver kompression av bröstet.

Vid mikrovågstomografi sänker man ner bröstet i ett cylinderformat antennsystem som omsluter bröstet. Sedan låter man i tur och ordning alla möjliga antennkombinationer sända och ta emot mikrovågor. Tack vare att de passerar genom bröstet och sprids så innehåller de även information om den inre strukturen i bröstet. Med hjälp av algoritmer kan man utifrån dessa signaler generera bilder av den inre vävnaden.

Fokus i forskningen är att inleda kliniska tester och därför innefattar projektet olika aspekter av mikrovågstomografi, såsom antenner och antennsystem, mätutrustning, datainsamling, och montering på en brits där patienten kan ligga under undersökningen.

Bildkonstruktion

​Mycket av vår forskning handlar om att utveckla bildrekonstruktionsalgoritmer. Dessa är mycket beräkningskrävande och bygger på att man jämför de faktiska mätningarna med en motsvarande datormodell av antennsystemet. I denna modell optimierar man steg för steg fram en bild av bröstet så att simuleringarna allt mer närmar sig mätdata.

I olika teoretiska studier försöker vi även besvara fundamentala frågeställningar kring hur man optimalt designar hela systemet för att maximera den resulterande bildkvaliteten.

​Charmant:  t.o.m. 2011-12-31

VR-ramprogram: Modellbaserad rekonstruktion och klassificering baserat på mikrovågsmätningar i närfält

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.