MicroPlastiX - En holistisk approach för en ny förståelse av MicroPlastics öde i havet för friskare marina ekosystem

En gång ett lovande material för framtiden, har plast exponentiellt blivit ett miljöhot   överallt med en närvarande distribution. FN och G7 har erkänt marint avfall och mikroplastisk förorening då det ger negativa effekter på akvatiska ekosystem och på människors hälsa. Trots de vetenskapliga framstegen på detta område, har forskare hittills endast avslöjat toppen av isberget. Efter det att plasten släppts ut i havsmiljön genomgår den vittring och biofouleringsprocesser som bildas av miljöförhållanden, vilket leder till fragmentering av större föremål i mikroplastik (MP).
 

MicroplastiX syftar till att övervinna kunskapsbrister avseende MP-vittring, nedbrytnings- och fragmenteringsprocesser. MicroplastiX utvecklar en holistisk metod som kombinerar fältdata med laboratorieexperiment, tillämpar ett omfattande kvalitetssäkringssystem och utvärderar MP-interaktion med biota (inklusive frisättning av plastkemikalier och sorberade föroreningar). MicroplastiX skapar en inventering av koloniseringstaxa, bedömer horisontell och vertikal transport, gradienter och tidsfördelad distribution, allt som kommer att bidra till avancerade multiskalmodeller för att förutsäga ödet och vägarna av MP i haven.

En erfaren forskargrupp från flera länder med olika bakgrunder kommer att studera ett brett geografiskt område med ekologisk och ekonomisk relevans. MicroplastiX kommer därmed att bidra till FN: s hållbara utvecklingsmål mot friska och hållbara marina ekosystem.

Samarbetande organisationer

 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Akademisk, Brazil)
 • Universidade da Coruña (Akademisk, Spain)
 • Universidade Federal de Pernambuco (Akademisk, Brazil)
 • Leibniz Centre for Tropical Marine Research (Forskningsinstitut, Germany)
 • Sorbonne Université (Akademisk, France)
 • Université de Toulon (Akademisk, France)
 • Stazione Zoologica Anton Dohrn (Forskningsinstitut, Italy)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Leibniz-Institut fur Polymerforschung (Forskningsinstitut, Germany)
 • Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE) (Akademisk, Brazil)
 • Universidade de Sao Paulo (USP) (Akademisk, Brazil)
 • Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Akademisk, Brazil)
 • Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT) (Akademisk, Ireland)
Startdatum 2021-09-01
Slutdatum 2025-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 15 apr 2022.