Metodvalets inverkan på klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning

Projektet syftar till att jämföra klimatpåverkan från drivmedel producerat från svensk skogsråvara med annan användning av råvaran där det finns förhoppningar om ökad produktion (byggnadsmaterial, textilfibrer och kemikalier) samt att undersöka hur jämförelsen beror på vilken metod som används för beräkning av klimatpåverkan i LCA. Projektet behövs både för att förbättra metoder för bedömning av klimatpåverkan samt för att stärka beslutsfattande som rör svensk biodrivmedelsproduktion.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2014-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-11-30

Sidansvarig Publicerad: må 10 sep 2018.