Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem

Projektets syften och mål är att - Utveckla metoder och verktyg (mjukvaruprogram) samt kombinera dessa med existerande metoder och verktyg för processintegration vid energi- och ekonomioptimering av värmeväxlarnät i processindustriella anläggningar - Applicera och demonstrera ovanstående på två verkliga anläggningar vid Preemraff i Göteborg och i Lysekil - Erhålla kompetenshöjning hos CIT-IE och Preem inför kommersiell användning och vidareutveckling för andra processer - Utveckla ett mått på styrbarhet för dynamiska modeller med givna modellosäkerheter

Samarbetande organisationer

  • CIT Industriell Energi AB (Privat, Sweden)
  • Preem (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.