Metoder för mätning av produktivitetsutveckling och programeffekter

Startdatum 2011-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-06-30
​Följeforskning som stödjer det nationella Bygginnovationenprogrammet och tar fram metoder för att mäta produktivitetsförbättringar och för att studera programmets effekter på kort och lång sikt. Projektet är kopplat till temagruppen för byggande och förvaltning inom Sveriges Bygguniversitet.

​Vinnova

Vinnovas webbplats

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.