Metoder för mätning av produktivitetsutveckling och programeffekter

Följeforskning som stödjer det nationella Bygginnovationenprogrammet och tar fram metoder för att mäta produktivitetsförbättringar och för att studera programmets effekter på kort och lång sikt. Projektet är kopplat till temagruppen för byggande och förvaltning inom Sveriges Bygguniversitet.

Syfte och mål

I anslutning till det nationella innovationsprogrammet Bygginnovationen ska metoder för mätning av produktivitetsutveckling och för att studera programmets effekter på produktiviteten på kort och lång sikt tas fram genom oberoende följeforskning i detta projekt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till att skapa förutsättningar för en fortlöpande utvärdering av Bygginnovationenprogrammet och för ett kontinuerligt lärande i de ingående utvecklingsprojekten och programmet som helhet. Insatserna för mätning av produktivitetsutveckling och programeffekter ska ses som komplement till Bygginnovationens och VINNOVAs egna utvärderingar och uppföljningar.

Planerat upplägg och genomförande

Analyser görs i samarbete med Bygginnovationens utvecklingsprojekt och utförs primärt genom forskningsledare i temagruppen för Byggprocess och förvaltning inom Sveriges Bygguniversitet, dvs forskare vid Chalmers, KTH, LTU och Lunds universitet. Teman för analyserna är inputmätningar, outputmätningar, relationer mellan mätningar på olika nivåer samt marknadsfaktorer.

Startdatum 2011-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.