Metoder för ökad noggrannhet i instationär aerodynamik (MIAU)

Syfte och mål. Syftet med projektet är att utveckla noggranna och robusta beräkningsmetoder för aerodynamisk analys av flygfarkosters egenskaper/prestanda samt aeroakustiska beräkningar för prediktering av ljudutbredning och buller. Det gemensamma med dessa analyser är att de använder avancerade turbulens- och vågutbredningsmodeller. Målet med projektet är därför att vidareutveckla noggranna turbulensupplösande metoder tillsammans med beräkningsmetoder med hög noggrannhet. Metoderna leder även till reducerade beräkningstider och förbättrad beräkningseffektivitet.

Samarbetande organisationer

  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
  • Creo Dynamics (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.